NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Mötet
Tröst och protest i kristider med Mikael Telbe 2020
45:25
Kroppslig andlighet
Bibelstudium med Mikael Tellbe 2017
59:22
Guds folk och Guds rike
Bibelstudium med Mikael Telbe 2018
57:16
Församlingen och Guds rike
Bibelstudium med Mikael Telbe 2018
58:20

Korslik andlighet

Bibelstudium med Mikael Tellbe 2017

Partibildningar och konflikter i Korinthförsamlingen var kopplade till en felaktig uppfattning om vad sann vishet egentligen handlar om. Korinthierna hade helt enkelt missat Guds vishet uppenbarad på ett kors. Paulus vill forma en andlighet som utgår från evangeliet om en korsfäst Kristus. Men vad innebär egentligen detta?

Korinthierbrevet Mikael Tellbe Paulus Bibelstudium

Program
3 av 6
Publicerad
onsdag 05 juli 2017

Hönökonferensen 2017