NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Läget
Tröst och protest i kristider med Mikael Telbe 2020
59:38
Tro som lidande
Tro med Leif Carlsson 2014
1:02:40
Hur stökigt kan det inte vara?
Bibelstudium med Mikael Tellbe 2017
55:26
Kompromisslös andlighet
Bibelstudium med Mikael Tellbe 2017
59:54

Kroppslig andlighet

Bibelstudium med Mikael Tellbe 2017

Församlingen i Korinth var präglad av en tudelning mellan andligt och kroppsligt. Inte kan det fysiska och kroppsliga ha med Gud att göra? Paulus vill visa hur Gud i Kristus handlar i en kropp och hur kroppen är inkluderad i Guds frälsningsverk. Vad betyder det för frågor som har att göra med splittring, sexualitet och nattvardsfirande?

Mikael Tellbe Bibelstudium

Program
4 av 6
Publicerad
torsdag 06 juli 2017

Hönökonferensen 2017