NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
En gemenskap för hela livet
Bibelstudium med Magnus Malm 2018
48:00
Den första kärleken
Bibelstudium med Magnus Malm 2019
55:03
Guds folk och Guds rike
Bibelstudium med Mikael Telbe 2018
57:19
Framtiden och Guds rike
Bibelstudium med Mikael Telbe 2018
1:01:02

Kroppslig andlighet

Bibelstudium med Mikael Tellbe 2017

Församlingen i Korinth var präglad av en tudelning mellan andligt och kroppsligt. Inte kan det fysiska och kroppsliga ha med Gud att göra? Paulus vill visa hur Gud i Kristus handlar i en kropp och hur kroppen är inkluderad i Guds frälsningsverk. Vad betyder det för frågor som har att göra med splittring, sexualitet och nattvardsfirande?

Mikael Tellbe Bibelstudium

Publicerad
torsdag 06 juli 2017

Hönökonferensen 2017