NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Studio Hönö
Tältmöten 2017
31:18
En gemenskap för hela livet
Bibelstudium med Magnus Malm 2018
48:00
Uppdraget och Guds rike
Bibelstudium med Mikael Telbe 2018
59:52
Guds folk och Guds rike
Bibelstudium med Mikael Telbe 2018
57:16

Karismatisk andlighet

Bibelstudium med Mikael Tellbe 2017

Gudstjänsterna i Korinth var både stökiga och obegripliga. För att skapa lite ordning under gudstjänsterna förordar Paulus både en mångfald av gåvor och användningen av profetians gåva. Men vad innebär det att tala profetiskt? Och hur kan såväl ordning som ett rikligt bruk av andliga gåvor uppmuntras i församlingen?

Korinthierbrevet Mikael Tellbe Bibelstudium

Program
5 av 6
Publicerad
fredag 07 juli 2017

Hönökonferensen 2017