NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Läget
Tröst och protest i kristider med Mikael Telbe 2020
59:38
Uppdraget och Guds rike
Bibelstudium med Mikael Telbe 2018
59:52
Korslik andlighet
Bibelstudium med Mikael Tellbe 2017
59:20
Hur stökigt kan det inte vara?
Bibelstudium med Mikael Tellbe 2017
55:26

Tronen

Tröst och protest i kristider med Mikael Telbe 2020

Vem är Gud i kristider? Har Gud tappat greppet om sin skapelse? Johannes får skåda in i det himmelska och hans världsbild vänds upp och ner. Vad var det han fick se?

Mikael Tellbe Uppenbarelseboken

Program
3 av 6
Publicerad
tisdag 07 juli 2020

Hönökonferensen 2020