NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Förmiddags Gudstjänst Britta Bolmenäs
Tältmöten 2018
1:25:13
Om Andens gåvor
Tältmöten 2019
1:44:53
Kvällsmöte med Carl-Olov Hultby
Tältmöten 2015
1:41:59
Gudstjänst med Lasse Svensson
Tältmöten 2014
1:01:36

Britta Bolmenäs - Sackaios

Tältmöten 2019

Sackaios Lukas 19:1-10. Kvällsmöte lördag

Hur följer man en Mästare som struntar i konventioner? Att omvända sig, är det att byta livsåskådning eller liv?

Britta Bolmenäs Dop Tältmöte

Publicerad
lördag 13 juli 2019

Hönökonferensen 2019